Kasvatusnäkemyksemme

Jokaisella on oikeus ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan sekä tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Perhekoti Pähkinäpensas tarjoaa lapsille hyvän hoidon, hyvän kasvatuksen, tarpeellisen valvonnan ja huolenpidon, turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön sekä huolehtii tarkoituksenmukaisen koulutuksen toteutumisesta.

Kasvatusperiaatteenamme on johdonmukaisuus ja pysyvyys, joita korostamme aikuisen ja lapsen välisen suhteen rakentamisessa, arkisessa päivärytmissä ja rajojen asettamisessa. Näin rakentuu fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen kasvuympäristö.

Haluamme tarjota lapselle ymmärrystä, hellyyttä ja turvaa. Tavoitteena on tukea ja edistää lapsen itsenäistymistä, vastuullisuutta ja kasvamista henkisesti tasapainoiseksi sosiaaliseksi aikuiseksi, jolla on terve itsetunto. Kasvatus tapahtuu ohjaavassa ilmapiirissä, jossa korostamme sitä, että kasvaakseen ja kehittyäkseen lapsi tarvitsee luottamusta, välittämistä ja hyväksyntää.

Lapsesta välitetään, hänet hyväksytään ja hänelle osoitetaan hellyyttä ei-toivotuista teoista huolimatta. Näin lapsikin oppii hyväksymään itsensä ja terve itsetunto sekä itseluottamus saavat hedelmällisen kasvualustan.

Kun aikuinen luottaa lapseen, lapsi oppii itsekin luottamaan itseensä. Kun taas lapsi luottaa aikuiseen, hän voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan pelkäämättä hylätyksi tulemista. Luottamus aikuisen ja lapsen väliin kehittyy arjen vuorovaikutuksessa ja toiminnoissa. Tämän luottamuksen rakentumiselle annamme aikaa ja tilaa. Arkiset askareet ja niiden aikana tapahtuva merkityksellinen vuorovaikutus ovat tärkeitä kasvatuksen välineitä.

Kaiken kasvun ja kehityksen perustana on avoin ja luottamuksellinen suhde lapsen ja aikuisen välillä. Vaikka aikuisella on asia-auktoriteetti ja kokonaisvastuu sekä arjesta että turvallisesta kasvuympäristöstä, lasta kuunnellaan ja asioista keskustellaan.

Takaisin Etusivulle