Kasvatus-
näkemyksemme

Jokaisella on oikeus ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan sekä tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.